Travnik

Ovaj grad učvrstite u destinaciji koje morate posjetiti

TRAVNIK

Travnik ima jaku kulturu, koja datira iz perioda kada je ovaj grad bio sjedište vezira Osmanskog carstva, odgovornih za Bosanski ejalet. Stari dio Travnika postoji od vremena osamostaljenja Bosne u prvoj polovini 15. stoljeća. Grad je dom brojnih džamija i crkava, kao i grobovi važnih istorijskih ličnosti, te odlični primjeri osmanske arhitekture. Gradski muzej, izgrađen 1950. godine, jedna je od najimpresivnijih kulturnih institucija u regionu.