Sarajevo

Sarajevo'nun tarihi mirası

Küçük bir ülke olmasına rağmen, rengarenk, buhranlı ve karmaşık bir geçmişe sahiptir. Geçmişte bu topraklarda yaşayan çeşitli uygarlıklar kendi izlerini bırakmıştır.

 


Bosna'nın kültürel mirası

Tarihsel mirasın yanı sıra, zamanla hem Doğu hem de Batı'dan gelen kültürlerle özverili bir şekilde zenginleşen ve böylece bir farklılıkarın güzellik birliği yaratan üç otokton ulusun, dinin ve kültürün varlığından kaynaklanan zengin bir kültürel miras repertuarı vardır.

Yaptığı üç farklı milletin ev sahipliğini Bosna, üstelik hem doğu hem batının medeniyet şeklinde esen rüzgarlarının etkisini almış ve benimsemiştir. Bu farklılıklar ve çeşitlerin ahenkte birarada yaşadığı bir yerdir Bosna.

Bugün Bosna bu renklilik sayesinde dünyanın her tarafından gelen turistlerin ilgi odağı olmuştur.

Sarajevo kültürlerin buluştuğu yerdir

Başçarşiya'yı
gör ve gez

Gazi Husrev-beg na ovom prostoru sagradio je brojne znamenitosti, kao i više od 200 dućana. Krajem 16. i početkom 17

Turba vas vodi u obilazak

Başçarşı:

Saraybosna’nın kalbi Başçar¬şı’da atıyor dense yeridir. Os¬manlı dönemine ait yapıların hâkim olduğu çarşı şehrin tam orta yerindedir.

Yerli yabancı zi-yaretçilerin yılın her günü eksik olmadığı çarşı şehirde yaşayan ahali için hem bir yemek yeme hem de dinlenme mekânıdır.

Turba vas vodi u obilazak

Milli Kütuphane:

İlk bakışta Osmanlı devri yapılarına benzeteceğiniz bina Avustur¬ya-Macaristan döneminde şehir meclisi yahut belediye olarak kullanılmak üzere inşa edilmiş¬tir. Avusturya-Macaristan idaresi şehirde yapacakları yeni binala¬rı inşa edecek olan mimarların evvela Müslümanların mimari eserlerini incelemelerini istemiş ve sonunda Endelüs stilinde yapılması uygun görülmüştür.
Turba vas vodi u obilazak

İnat Evi:

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kudretli bir devlet olarak kendini göstermek için büyük binalar inşa etmiştir. İşte bu zamanda bütün binalar yıkılırken bir kişi evinin yıkılmasını bir türlü kabul etmemiş ve evi boşaltmamıştır. Ne yapıp ne ettilerse ev sahibi bir türlü ikna olmamış ve bu yüzden cadde de açılıp tamamlanamamıştır. Nihayet ev sahibi “Evimi olduğu gibi nehrin karşısına taşırsanız evi boşaltırım.” deyince, caddenin açılabilmesi için o günkü idare bunu kabul etmiş ve evi olduğu gibi, tuğla tuğla nehrin karşısına taşıtmıştır.

Avusturya-Maca¬ristan İmparatorluğunu kudretli bir devlet olarak göstermek için büyük binalar inşa edilmiştir. İşte bu zamanda bütün binalar yıkılırken bir kişi evinin yıkılma¬sını bir türlü kabul etmemiş ve evi boşaltmamıştır. Ne yapıp ne ettilerse ev sahibi bir türlü ikna olmamış ve bu yüzden cadde de açılıp tamamlanamamıştır. Nihayet ev sahibi “Evimi olduğu gibi nehrin karşısına taşırsanız evi boşaltırım.” deyince, cadde¬nin açılabilmesi için o günkü idare bunu kabul etmiş ve evi olduğu gibi, tuğla tuğla nehrin karşısına ta¬şımıştır.

Turba vas vodi u obilazak

Hünkar camii

Sarayevo şehrin banisi olan gazi İsa bey İshakoğlu tarafından yaptırılmış bir camidir. Bu cami Sarayevo’nun islamı temsil eden ilk karşılaştığı mağbet olarak geçer. 1462 senesinde yapılmış olan bu cami osmanlı döneminin mirasından kalan Bosna’da en eski camilerden biridir.
Turba vas vodi u obilazak

Latin Köprüsü:

Saraybosna’da Milyaçka Nehri üzerindeki, şehrin iki yakasını birbirine bağlayan köprülerden birisi de Latin Köprüsü’dür. Dört gözlü köprü bugünkü hâliyle, taştan inşa edilmiştir. Osmanlı devrinde köprü yakınlarında Katolik Hırvatlar yaşadığı için bölgeye. “Latinluk” denmiş ve köprü bu mahalleye ulaşımı sağladığı için bu ismi almıştır. Katolikler ayin ve merasimlerinde Latince kullandıkları için bu nedenle Katolik mezhebine tabi olanlar Latinmiş gibi isimlendirilirdi. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliaht prensi Arşidük Franz Ferdinand ve hanımı Sofiya’nın bu köprüde suikasta uğrayarak öldürülmeleridir.