POÇİTEL

Bu kasabayı görmeden geçmeyin

POÇİTEL

Mostar’dan Adriyatik Denizi’ne giden yolun üzerinde, Neretva Nehri kenarına kurulan Poçitel 1471 yılında kısa süren bir kuşatmanın ardından Osmanlı topraklarına dâhil olmuştur. Neretva Nehri Poçitel’den itibaren durgun aktığından dolayı Adriyatik Denizi’nden Poçitel’e su yoluyla ulaşmak mümkündür.İçinde bulunan cami, hamam, medrese, aşevi, şifahane, han ve diğer yapılarla birlikte Poçitel aslında vaktinde bir küliye imiş gibi bakabiliriz. Tarihî dokusu, güzel tabiatı ve ılıman hava şartlarından dolayı Yugoslavya döneminde sanatkârların istirahat yeri hâline getirilmiştir

Ziyaret edilecek ve görülecek yer ve makanlar:

Şişman İbrahim paşa camii
Şişman İbrahim paşa hamamı
Poçitel kalesi
Saat külesi